Co nám řeknou geny?

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

V současné době jsme svědky prudkého rozvoje personalizace zdravotní péče. Narůstající množství dat o pacientovi a jeho onemocnění klade významné nároky na správnou analýzu těchto dat a implementaci výsledků této analýzy do rozhodování v klinické praxi. Za účelem zlepšení porozumění možnostem personalizované medicíny (tj. léčebného postupu na základě detailní znalosti pacienta a jeho onemocnění) a jejího optimálního využití byl proto iniciován projekt Discover Personalized Healthcare. První část nazvaná Co nám řeknou geny? ze seriálu věnujícího se diagnostice a prediktivnímu testování proběhla virtuálně dne 25. února 2021. V rámci webináře vystoupili prof. RNDr.Ondřej Slabý, Ph.D. (Ústav patologie LF MU a FN, Brno), prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové), RNDr. Ivana Stružinská, Ph.D. (Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha) a MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. (MOÚ, Brno). Jednotlivé přednášky přiblížily posluchačům názornou a edukativní formou problematiku genomových alterací a možnosti jejich detekce, které nabízí molekulární patologie. Autoři zvolili netradiční formát, kdy prezentace vytvořené odborníky byly audiovizuálně zpracovány a namluveny profesionálním mluvčím.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky