Současné postupy systémové léčby karcinomu močového měchýře

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Nové možnosti v léčbě karcinomu močového měchýře
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Igor Richter, Ph.D. 1,2
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 2
MUDr. Jiří Bartoš, MBA 1
Autoři - působiště: 1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
2 Onkologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha
Klíčová slova: karcinom močového měchýře, chemoterapie, imunoterapie, atezolizumab, pembrolizumab, nivolumab, avelumab
Citace: Richter I, Dvořák J, Bartoš J. Současné postupy systémové léčby karcinomu močového měchýře. Farmakoterapie 2021
17(2):233–240.

Systémová léčba karcinomu močového měchýře je indikována u pacientů s invazivním onemocněním. Při absenci metastatického postižení lymfatických uzlin či vzdálených metastáz je indikována radikální cystektomie (RACE), jíž může předcházet neoadjuvantní chemoterapie (u některých nemocných může být vhodné zařazení adjuvantní chemoterapie). U pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit RACE, se provádí transuretrální resekce s následnou radioterapií či chemoradioterapií. V případě postižení lymfatických uzlin či vzdálených metastáz je indikována paliativní onkologická léčba, jejímž standardem je nadále chemoterapie (režimy cisplatina + gemcitabin, popřípadě karboplatina + gemcitabin, nebo intenzifikovaný režim MVAC). Novějším postupem je imunoterapie – u pacientů po podání chemo terapie na bázi cisplatiny byly schváleny atezolizumab, nivolumab a pembrolizumab a u pacientů, u nichž není vhodné podání cisplatiny, jsou registrovány atezolizumab a pembrolizumab. Jiným léčebným využitím imunoterapie je koncept udržovací léčby s avelumabem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky