Dopady nové léčby do klinické praxe a budoucnost terapie nádorů močového měchýře

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Nové možnosti v léčbě karcinomu močového měchýře
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Plzeň

Pokročilé nádory močového měchýře z přechodného epitelu si svojí agresivitou nezadají s malobuněčným plicním karcinomem. Budeme-li v hledání optimální léčby pokročilého či metastatického onemocnění citovat novou 27. aktualizaci Modré knihy České onkologické společnosti ČLS JEP, pak preferovanými režimy jsou cisplatina/gemcitabin a ddMVAC (dávkově denzní režim metotrexát/vinblastin/doxorubicin/cisplatina). Klasické schéma MVAC je pro svoji toxicitu považováno v 1. linii léčby za obsoletní. Po vyčerpání 1. linie léčby má data ze studie III. fáze pouze vinflunin; z jiných studií vyplývá, že vinflunin byl účinný i u pacientů s předchozí neoadjuvantní či adjuvantní chemoterapií (CHT). Možnou alternativou je také monoterapie nebo kombinace s taxany či karboplatinou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky