Nanoliposomální irinotekan u pacientů s karcinomem pankreatu – celkové přežití a výsledky pacientů léčených podle protokolu ve studii NAPOLI-1

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Prognóza pacientů s karcinomem pankreatu zůstává navzdory recentním pokrokům na poli protinádorové farmakoterapie nepříznivá – medián celkového přežití nemocných se pohybuje okolo 4,6 měsíce a četnost jednoletého přežití v rozmezí 10–23 %.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Prognóza pacientů s pokročilým adeno karcinomem pankreatu je i v dnešní době dosti nepříznivá, postupné zlepšování léčebných výsledků u jiných malignit bohužel tato malignita nekopíruje. V rámci 1. paliativní linie léčby bývá aplikován tripletní režim FOLFIRINOX nebo duální kombinace nab-paklitaxel + gemcitabin, případně u pacientů v nedobrém výkonnostním stavu gemcitabin v monoterapii. Vyšší linie léčby této malignity nejsou jasně definovány – při předchozí terapii režimem FOLFIRINOX je aplikován nejčastěji gemcitabin v mono tera pii, většinou s velmi nízkým prospěchem z léčby. V případě prvoliniové léčby gemcitabinem s nab-paklitaxelem/bez nab-paklitaxelu jsou omezená data o účinnosti režimu s fluoropyrimidiny v monoterapii nebo FOLFOX nebo FOLFIRI v 2. linii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky