Lorlatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Leona Koubková
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Fúze kinázy anaplastického lymfomu (ALK) se vyskytuje u 3–5 % NSCLC, často u mladších pacientů, s mírnou převahou žen, lehkých kuřáků nebo nekuřáků s adenokarcinomem. Gen ALK je nejčastěji fúzován s genem EML4 (echinoderm microtubule associated protein-like 4). EML4 se nachází na proteinu p21 lidského chromozomu 2, zatímco ALK se nachází na proteinu p23. Tyto dva geny pak tvoří nový gen EML4-ALK prostřednictvím inverzní fúze (obrázek 1). Fúze EML4-ALK má více než 21 různých forem podle místa zlomu. Citlivost různých fúzních forem na inhibitory ALK se může lišit. ALK fúzní proteiny podporují růst nádoru a přežívání prostřednictvím aberantní aktivace signálních drah, které se podílejí na regulaci přežití a proliferaci buněk.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky