Případ pseudoprogrese následované dlouhodobou kompletní remisí u metastatického maligního melanomu na léčbě nivolumabem

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. David Šulc
Autoři - působiště: Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Terapie anti-PD-1 protilátkou nivolumabem představuje standardní léčebnou možnost pro pacienty s pokročilým maligním melanomem. V porovnání s anti-CTLA-4 terapií tato léčba vykazuje významně vyšší procento léčebných odpovědí, dlouhodobé trvání těchto odpovědí a také výrazně lepší snášenlivost léčby. Na rozdíl od terapie inhibitory BRAF a MEK je tato léčba účinná i u pacientů s melanomy s WT (wild-type) BRAF, a lze ji tak podat jak pacientům s mutací BRAF, tak pacientům bez mutace BRAF. Následující případ popisuje zkušenost s výskytem pseudoprogrese na počátku léčby následované výbornou léčebnou odpovědí u pacienta s generalizovaným maligním melanomem s WT BRAF.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky