Alpelisib

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lenka Rušinová, doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Klíčová slova: karcinom prsu, hormonálně pozitivní HER2-negativní metastatický karcinom prsu, alpelisib, mutace PIK3CA
Citace: Rušinová L, Soumarová R. Alpelisib. Farmakoterapie 2021
17(2):258–264.

V léčbě hormonálně pozitivního HER2-negativního metastatického karcinomu prsu dochází v posledních letech k výraznému pokroku. Pochopení úlohy fostatidylinositol-3-kinázy (PI3K) v patologicky aktivované signální dráze PI3K/AKT/mTOR nádorové buňky vedlo k vývoji inhibitorů PI3K. Mutace genu PIK3CA se vyskytuje přibližně u 40 % pacientek s hormonálně pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu. Specifický inhibitor PI3K alpelisib prokázal protinádorovou aktivitu v klinických studiích. Na základě výsledku registrační studie SOLAR-1 byl zařazen do léčby nemocných s hormonálně pozitivním HER2-negativním metastatickým karcinomem prsu s mutací genu PIK3CA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky