Darolutamid

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Aneta Rozsypalová, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha
Klíčová slova: darolutamid, androgenní receptor, karcinom prostaty, kastrační rezistence
Citace: Rozsypalová A, Büchler T. Darolutamid. Farmakoterapie 2021
17(2):265–269.

Darolutamid patří mezi inhibitory androgenního receptoru, které se uplatňují v terapii kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Na základě výsledků multicentrické studie III. fáze ARAMIS je v současnosti indikován k léčbě nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty s vysokým rizikem progrese do metastatického onemocnění. Užívá se perorálně v dávce 600 mg 2x denně; současně je indikováno udržení kastračních hladin testosteronu. Léčba byla ve většině případů dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky