Adjuvantní terapie rizikového maligního melanomu klinického stadia III

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Michaela Fridrichová
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Před rokem 2017 byl výběr léků pro adjuvantní terapii resekovaného maligního melanomu stadia III omezen pouze na dvě použitelná léčiva – k dispozici byla IFN-α2b nebo ipilimumab. Obě tyto možnosti vykazovaly v adjuvantním podání prodloužení přežití bez relapsu (RFS) a ipilimumab i prodloužení celkového přežití (OS), nicméně u ipilimumabu byl tento přínos oslabený výraznou toxicitou a možnými závažnými nežádoucími účinky.1

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky