Zkušenosti s léčbou durvalumabem

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Marie Drösslerová
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), III. klinické stadium, imunoterapie, studie PACIFIC, durvalumab
Citace: Drösslerová M. Zkušenosti s léčbou durvalumabem. Farmakoterapie 2021
17(2):289–292.

Durvalumab přinesl posun v léčbě lokoregionálně pokročilého, neoperovatelného nemalobuněčného karcinomu plic. V České republice je již několik měsíců hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Durvalumab je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým neoperovatelným NSCLC exprimujícím PD-L1 na ≥ 1 % nádorových buněk, u kterých nedošlo k progresi onemocnění po chemoradioterapii na bázi platiny. Kazuistika popisuje případ 66letého pacienta, který je durvalumabem léčen od srpna 2020, zprvu díky povolení úhrady na 16.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky