Chemoimunoterapie v léčbě ES-SCLC

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Marie Drösslerová
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha
Klíčová slova: malobuněčný plicní karcinom (SCLC), extenzivní stadium (ES), imunoterapie, studie IMpower133, atezolizumab
Citace: Drösslerová M. Chemoimunoterapie v léčbě ES-SCLC. Farmakoterapie 2021
17(2):297–301.

Extenzivní stadium malobuněčného plicního karcinomu (ES-SCLC) je onemocnění s infaustní prognózou. Četnost 5letého přežití dosahuje pouze 1–2 % a medián celkového přežití se pohybuje kolem 8–10 měsíců. Přes 30 let nedošlo k žádnému posunu v léčbě ES-SCLC a v 1. linii byla dlouhou dobu standardem léčby systémová chemoterapie obsahující platinový derivát (cis- nebo karboplatina) s etoposidem. Zásadní změnu však přinesla imunoterapie v kombinaci s chemoterapií. Tento článek popisuje studii IMpower133, která hodnotila účinnost a bezpečnost atezolizumabu oproti placebu v kombinaci s chemoterapií (karboplatinou a etoposidem) u pacientů v 1. linii léčby ES-SCLC. Jedná se o průlomovou studii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky