Celkové přežití u pacientů s metastatickým CRPC při léčbě abirateronem vs. enzalutamidem – kohortová studie SPEAR

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) je definován biochemicky prokázanou progresí onemocnění (tři po sobě zaznamenaná zvýšení prostatického specifického antigenu) a/nebo radiologicky potvrzenou progresí onemocnění (nové léze kostí nebo měkkých tkání) při kastračních hladinách testosteronu v séru (< 50 ng/dl). Možnosti léčby 1. linie u pacientů s metastatickým CRPC zahrnují abirateron acetát, enzalutamid, docetaxel a radium-223; ve Spojených státech je schválen také sipuleucel-T. Abirateron působí jako inhibitor enzymu CYP17, a brání tak biosyntéze androgenů ve tkáních varlat, nadledvin i v nádoru prostaty. Enzalutamid je silný inhibitor signalizace androgenních receptorů, který blokuje několik kroků androgenní signální dráhy (vazbu androgenu na androgenní receptory, translokaci aktivovaných receptorů do jádra a spojení aktivovaného androgenního receptoru s DNA).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky