Enzalutamid vs. abirateron po bikalutamidu u pacientů s metastatickým CRPC dosud neléčených chemoterapií v běžné klinické praxi

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Enzalutamid a abirateron acetát jsou nové hormonální léky, které jsou řazeny do skupiny ARTA (androgen receptor targeted agents). Jejich účinnost u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC) byla prokázána jak v zařazení po chemoterapii (studie AFFIRM s enzalutamidem a studie COU-AA-301 s abirateronem), tak před chemoterapií (studie PREVAIL a COU-AA-302). Účinnost obou léků je obecně považována za srovnatelnou – například ve studii PREVAIL činil medián celkového přežití (OS) při terapii enzalutamidem 35,3 měsíce vs. 31,3 měsíce v placebové skupině (HR: 0,77; 95% CI: 0,67–0,88; p = 0,0002)1 a ve studii COU-AA-302 byl zaznamenán me dián OS při terapii abirateronem 34,7 měsíce vs. 30,3 měsíce v placebové skupině (HR: 0,81; 95% CI: 0,70–0,93; p = 0,0033).2 Několik metaanalýz a systematických přehledů nicméně naznačilo vyšší účinnost enzalutamidu stran přežití bez progrese3,4 i celkového přežití.5

Co říkají výsledky aktuálních studií s enzalutamidem – komentář ke studiím

MUDr. Darja Šustrová

Nepřímo porovnat účinnost abirateronu a enzalutamidu v 1. linii metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC) u chemonaivních pacientů se pokusila retrospektivní studie SPEAR, která zahrnovala více než 10 tisíc pacientů. Většina z nich (64 %) byla léčena abirateronem, zatímco enzalutamidem bylo léčeno 36 % pacientů. Ačkoliv byla využita metodika tzv. propensity skóre, nejednalo se o prospektivní randomizovanou studii. Lepší výsledky byly zaznamenány ve skupině léčené enzalutamidem. Výsledky studie SPEAR přinesly řadu otázek, které by měly být dále analyzovány.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky