Mortalita v důsledku opoždění protinádorové léčby – systematický přehled a metaanalýza

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Je známo, že opoždění léčby nádorových onemocnění může mít nepříznivý dopad na výsledky pacientů, u většiny indikací však dosud chybí standardizované odhady účinku opoždění léčby na přežití nemocných. Provedené metaanalýzy prokázaly kontinuální souvislost mezi opožděním terapie a mortalitou či ztrátou kontroly onemocnění, byly však limitovány velkou rozmanitostí v míře opoždění léčby. Porozumění vlivu opoždění léčby na mortalitu a další parametry, jako je např. rekurence onemocnění či negativní finanční dopad, je přitom zásadní pro navrhování modelů péče o pa cienty s nádorovým onemocněním, které zajišťují optimální výsledky. Tato problematika nabývá na významu zejména v poslední době, v souvislosti s koronavirovou pandemií, kdy u onkologických pacientů v mnoha zemích v důsledku přesunu zdravotní péče dochází k odkladu plánovaných chirurgických výkonů či radioterapie a ke sníženému využívání systémové terapie. Nedostatek vysoce kvalitních údajů o dopadu opoždění léčby nádorových onemocnění vedl k tomu, že vliv protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 na vzorce péče a následné výsledky pacientů nemohl být spolehlivě kvantifikován.

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Otázka vlivu opoždění zahájení neoadjuvantní, adjuvantní a kurativní léčby u mnoha nádorových onemocnění byla, je a bude mezi onkology diskutována. Řešení tohoto problému se stalo mnohem naléhavější v současné době ovlivněné pandemií COVID-19. Přetížením zdravotního systému může nastat situace, která povede k odložení další akutní zdravotní péče, včetně onkologické. Byla položena otázka, zda oddálení neoadjuvantní, adjuvantní a kurativní léčby, a především jeho délka, může ohrozit onkologického pacienta.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky