Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem a dvěma cykly chemoterapie v 1. linii léčby pacientů s NSCLC – studie CheckMate 9LA

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Využití inhibitorů receptoru PD-1 nebo jeho ligandu PD-L1, v monoterapii či v kombinaci s chemoterapií, významně zlepšilo výsledky pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) bez řídících mutací. Dlouhodobé výsledky většiny těchto pacientů přesto zůstávají neuspokojivé, a hledány jsou proto nové léčebné strategie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky