Nivolumab vs. docetaxel u předléčených pacientů s NSCLC – 5leté výsledky studií CheckMate 017 a CheckMate 057

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Pětileté přežití pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) léčených chemoterapií v minulosti nepřesahovalo 5 % a možnosti léčby nemocných s NSCLC bez řídících mutací, zejména pa cientů, u nichž selhala prvoliniová chemoterapie, byly omezené. Výrazným přínosem u těchto nemocných bylo zavedení inhibitorů kontrolních bodů imunitní reakce, které se staly standardem terapie pacientů s progresí při/po chemoterapii založené na platině. Inhibitory kontrolních bodů imunitní reakce jsou mimoto účinné a schválené rovněž v 1. linii léčby nemocných s NSCLC.

Klinický pohled na výsledky studií CheckMate 017, CheckMate 057 a CheckMate 9LA

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

V průběhu uplynulých desetiletí jsme byli svědky jen pozvolného zlepšování výsledků léčby pokročilých karcinomů plic. Zásadními kroky, které vedly ke zlepšení prognózy těchto nemocných, byly využití poznatků z oblasti cílené léčby u nádorů s průkazem některých řídících mutací a v posledních letech pak rychlý rozvoj imunoonkologické léčby založené na inhibici kontrolních bodů imunitní reakce PD-1/PD-L1. Tato terapie znamená pro nemocné s pokročilými karcinomy plic reálnou naději na dlouhodobou remisi onemocnění, která trvá i po skončení této léčby, a také na dlouhodobé přežití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky