Kompletní remise po imunoterapii u pacientky s metastatickým sarkomatoidním renálním karcinomem

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Anežka Zemánková
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN, Olomouc

Česká republika zaujímá 1. místo na světě v incidenci renálního karcinomu, toto onemocnění tvoří 2–3 % malignit u dospělých. Podskupinou renálních karcinomů jsou karcinomy se sarkomatoidní dediferenciací. Tyto nádory patří k velmi agresivním, pacienti mají špatnou prognózu. Histologicky dělíme renální karcinomy na nejčastější světlobuněčný renální karcinom, mezi méně časté patří papilární a chromofobní karcinom. U všech histologických subtypů se může vyskytovat sarkomatoidní dediferenciace, její výskyt je kolem 10 %. U těchto nádorů je typickým procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice (přeměna epiteliálních buněk v mezenchymální). Rovněž je velmi častá silná lymfocytární infiltrace (lymfocyty exprimující PD-1) a zvýšená exprese PD-L1 nádorovými buňkami. Toto se současně vyskytuje až u 50 % pacientů se sarkomatoidním renálním karcinomem. Naproti tomu u buněk renálního karcinomu bez sarkomatoidní složky je současná exprese PD-L1 nádorovými buňkami a lymfocytární infiltrace s expresí PD-1 popisována pouze u méně než 5 % pacientů.1 Sarkomatoidní renální karcinom je tedy více imunogenní, což predikuje možný dobrý účinek imunoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky