Celkové přežití pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty léčených olaparibem – studie PROfound

Číslo: 2 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) je heterogenní onemocnění s nepříznivou prognózou. Až u 30 % pacientů s mCRPC bývají přítomny alterace genů kódujících proteiny uplatňující se při opravách poškození DNA – nejčastější jsou alterace genů BRCA1 a BRCA2 (proteiny BRCA1 a BRCA2 hrají klíčovou roli při opravách DNA pomocí homologní rekombinace) či ATM (protein ATM funguje jako kontrolní bod poškození DNA a nepřímo aktivuje opravu pomocí homologní rekombinace). Přítomnost mutací vedoucích ke ztrátě funkce těchto i jiných genů sehrávajících úlohu při homologní rekombinaci je asociována s vyšší agresivitou nádoru a vyšší mortalitou v porovnání s nádory bez těchto mutací, je však rovněž spojena se senzitivitou vůči inhibitorům poly(adenosindifosfát-ribóza)polymerázy (PARP).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky