Inhibitory Janusových kináz

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: revmatoidní artritida, inhibitory JAK, biologické léky
Citace: Pavelka K. Inhibitory Janusových kináz. Farmakoterapie 2021
17(3):377–387.

Inhibitory Janusových kináz (JAK) jsou perorálně užívané malé molekuly, jež mají výrazný protizánětlivý a imunosupresivní účinek, který je odlišný od biologických léků. Působí intracelulárně a blokují signální transdukci širšího spektra prozánětlivých cytokinů. V klinické praxi jsou již inhibitor JAK1 a JAK3 tofacitinib a inhibitor JAK1 a JAK2 baricitinib a v současné době je uváděn do praxe selektivní inhibitor JAK1 upadacitinib. V klinickém vývoji jsou pak další inhibitory JAK 2. generace. V klinických studiích prokázaly inhibitory JAK rychlý a robustní protizánětlivý účinek, srovnatelný s biologickými léky. Ve dvou studiích byly inhibitory JAK účinnější než anti-TNF lék (adalimumab). Profil nežádoucích účinků se blíží biologickým lékům. Častější je výskyt infekcí herpes zoster, a proto se doporučuje profylaktické očkování, nejlépe neživou vakcínou. Dalším řídkým, ale závažným nežádoucím účinkem může být výskyt hluboké žilní trombózy a následné embolie. Na základě doporučení regulačních agentur mají být inhibitory JAK aplikovány s opatrností u pacientů s rizikovými faktory trombózy a u tofacitinibu je doporučováno ho nepoužívat u pacientů starších 65 let, pokud existuje jiná alternativa léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky