Nintedanib v léčbě pacientů se systémovou sklerodermií s přidruženým intersticiálním plicním onemocněním

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Systémová sklerodermie (SSc) je systémové onemocnění pojivové tkáně postihující kůži, pohybové ústrojí a některé vnitřní orgány. Je charakterizována fibrotickou sklerotizací stěn periferních a viscerálních cév, fibroproduktivními změnami v pojivové tkáni a změnami mikrovaskularizace. Přestože SSc často postihuje více orgánových systémů, nejčastější příčinou úmrtí je plicní postižení, zejména intersticiální plicní onemocnění (ILD). Vysoká frekvence úmrtí na ILD u nemocných se SSc (SSc-ILD) byla obvykle pozorována v druhých 5 letech trvání nemoci. Předpokládá se, že v patogenezi SSc se významně uplatňuje poškození endotelu. V časných fázích nemoci dochází k zánětlivé odpovědi a časem vzniká fibrotický fenotyp. Tuhost plicní tkáně a změněná struktura plic přispívají k progresi ILD podobným způsobem, jako je tomu u idiopatické plicní fibrózy (IPF). Při vzniku IPF i SSc-ILD typicky dochází k akumulaci myofibroblastů a nadměrnému ukládání extracelulární matrix, proto bylo navrženo, že léčba IPF cílená na hlavní signální dráhy související s fibrotizací by mohla být použita také v případě SSc-ILD.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky