Riziko žilního tromboembolismu u pacientů s RA léčených tofacitinibem – kohortová studie

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor Janusových kináz (JAK), schválený k léčbě pacientů s revmatoidní artritidou (RA) s vysokou aktivitou onemocnění navzdory léčbě konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími léky (csDMARD). V nedávné době se v souvislosti s léčbou inhibitory JAK objevily obavy ohledně bezpečnosti spojené s incidencí žilního tromboembolismu (VTE). Studie bezpečnosti s pacienty staršími 50 let s aktivní RA a minimálně jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem demonstrovala větší riziko tromboembolických příhod u pacientů léčených tofacitinibem v dávce 10 mg 2x denně ve srovnání s pacienty léčenými dávkou 5 mg nebo s léčbou inhibitorem TNF. Srovnávací analýza dat z běžné klinické praxe ukázala početní, ale nikoliv signifikantní zvýšení rizika VTE u pacientů léčených tofacitinibem vs. inhibitorem TNF (HR: 1,33; 95% CI: 0,78–2,24). Toto je aktualizovaná analýza dat z reálné klinické praxe s daty z posledních let z více zdrojů zdravotnické dokumentace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky