Srovnání účinnosti terapie u pacientů s RA se změnou v podávaném inhibitoru TNF oproti změně na léčbu tofacitinibem (cycling vs. switching)

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Revmatoidní artritida (RA) je závažné autoimunitní zánětlivé onemocnění, u kterého jsou standardem léčby konvenční syntetické chorobu modifikující léky (csDMARD). U pacientů s RA a nedostatečnou odpovědí na csDMARD doporučují společnosti EULAR (European League Against Rheumatism) a ACR (American College of Rheumatology) léčbu biologickými chorobu modifikujícími léky (bDMARD), jako jsou inhibitory TNF, nebo cílenými syntetickými chorobu modifikujícími léky (tsDMARD), mezi něž patří inhibitory Janusových kináz (JAK), například tofacitinib. V současné klinické praxi jsou u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu csDMARD nejčastěji užívanými léky inhibitory TNF, zejména adalimumab (ADA) a etanercept (ETN). Podle retrospektivní analýzy dat pojišťoven ve Spojených státech byl ADA léčbou nejčastěji předcházející léčbě ETN a ETN nejčastější léčbou předcházející léčbě ADA (u pacientů nepředléčených jiným bDMARD nebo inhibitorem JAK). Použití terapie různými inhibitory TNF následně po sobě (tzv. TNF cycling) u pa cientů s RA a nedostatečnou odpovědí na léčbu inhibitory TNF může být zvoleno také kvůli omezenému přístupu k moderním terapiím s podobnou indikací, ale odlišným mechanismem účinku, jako je například tofacitinib. Ve srovnání s přechodem na léčbu s odlišným mechanismem účinku může být opakovaná léčba inhibitory TNF spojena s nižším a kratším účinkem léčby, vyššími náklady na léčbu a vyšší pravděpodobností nutnosti změnit léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky