Srovnávací analýza bezpečnosti tofacitinibu a bDMARD u pacientů s RA – data z amerického registru Corrona

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Tofacitinib je perorálně podávaný inhibitor Janusových kináz (JAK) schválený k léčbě revmatoidní artritidy (RA). Klinické studie prokázaly účinnost a bezpečnost tofacitinibu v dávkách 5 mg a 10 mg 2x denně v monoterapii i v kombinaci s konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími léky (csDMARD), především metotrexátem, u pacientů se středně až vysoce aktivní RA. Délka těchto studií byla až 24 měsíců s následnou dobou sledování až 9,5 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky