Konvenční a inovativní cesty k ovlivnění hyperurikemie

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Lenka Hasíková, Ph.D., doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: hyperurikemie, dna, xantinoxidáza, urikosurika, urikázy
Citace: Hasíková L, Závada J. Konvenční a inovativní cesty k ovlivnění hyperurikemie. Farmakoterapie 2021
17(3):402–411.

Hyperurikemie je způsobena nerovnováhou mezi tvorbou a vylučováním kyseliny močové. Nejčastější příčinou hyperurikemie je snížené vylučování kyseliny močové v ledvinách. Chronická hyperurikemie může vést k tvorbě krystalů a rozvoji dny. Dna a hyperurikemie jsou podle řady studií asociovány s dalšími onemocněními – např. s arteriální hypertenzí, chronickou renální insuficiencí, diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční. Důsledná léčba chronické hyperurikemie je nutná u pacientů s dnou jako prevence dnavých atak, k zabránění rozvoje tofů či k jejich eliminaci. Z terapeutických možností ovlivnění hyperurikemie se nejvíce používají inhibitory xantinoxidázy, které blokují konečnou fázi enzymatické degradace purinů na kyselinu močovou. Pozornost se znovu obrací také na urikosurika. Vznikají nové léky blokující specifické urátové transportéry podílející se na reabsorpci kyseliny močové v proximálních tubulech ledvin. Mezi inovativní možnosti patří např. pegylované rekombinantní urikázy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky