Dlouhodobá snášenlivost a účinnost golimumabu v léčbě non-radiografické axiální spondyloartritidy – extenze studie GO-AHEAD

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Golimumab (GLM) je humánní monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru α (TNF-α) schválená Evropskou lékovou agenturou (EMA) a americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) k léčbě revma toidní artritidy, psoriatické artritidy, ankylozující spondylitidy, ulcerózní kolitidy a EMA také k léčbě non-radiografické axiální spondyloartritidy (nr-axSpA). Účinnost golimumabu v léčbě revmatických onemocnění byla prokázána v řadě randomizovaných klinických studií, v klinické studii III. fáze GO-AHEAD se u pacientů s aktivní nr-axSpA léčených GLM ve srovnání s placebem signifikantně zlepšily příznaky a symptomy nr-axSpA. Po 16 týdnech do sáhl podíl pacientů s 20% zlepšením dle kritérií ASAS při terapii golimumabem 71,1 % vs. 40 % při podávání placeba (p < 0,001). Golimumab byl podáván v dávce 50 mg 1x měsíčně subkutánně, léčba byla dobře snášena a golimumab měl příznivý bezpečnostní profil. Tato studie je 44 týdnů dlouhou otevřenou extenzí studie GO-AHEAD.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky