Incidence nezávažných infekcí u pacientů s revmatoidní artritidou – výsledky z registru BSRBR-RA

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají oproti běžné populaci vyšší výskyt infekcí, které jsou jednou z příčin značné morbidity a mortality. Náchylnost k infekcím je způsobená kombinací faktorů, jako je imunologická dysfunkce spojená s RA, imunokompromitující komorbidity a terapie imuno modulačními léky. Na hodnocení rizika závažných infekcí se zaměřují především dlouhodobé extenze klinických studií a observační studie dat z registrů. Konvenční syntetické chorobu modifikující léky ( csDMARD) mají na výskyt závažných infekcí relativně malý vliv, u kortikosteroidů je riziko závislé na dávce a biologická léčba je spojena s malým, ale signifikantně zvýšeným rizikem závažných infekcí. Rozdíly mezi jednotlivými biologickými léky jsou klinicky relevantní zejména u pacientů ve vysoce rizikové skupině. Nezávažné infekce (NSI – non-serious infections), tedy infekce zvládnutelné bez hospitalizace, jsou každý rok zaznamenány přibližně u 20–30 % pacientů s RA a jsou nejčastějšími nežádoucími příhodami (NP) hlášenými v klinických studiích. U starších pacientů s RA je četnost NSI odhadována na 47,5 na 100 pacientoroků. Ačkoliv tyto infekce nejsou život ohrožující, jsou pro pacienty velmi zatěžující a mohou vést k různě dlouhým přerušením léčby. Přestože publikovaná literatura o infekcích u pacientů s RA je rozsáhlá, informace o nezávažných infekcích jsou stále omezené.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky