Trvalá léčebná odpověď při léčbě etanerceptem u pacientů s axSpA – výsledky studie ESTHER po 10 letech

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Pro pacienty s axiální spondyloartritidou (axSpA) neodpovídající na léčbu nesteroidními antirevmatiky (NSAID) jsou aktuálně doporučovanými možnostmi léčby inhibitory TNF-α nebo IL-17A. Klinické studie prokázaly dobrou krátkodobou účinnost inhibitorů TNF-α v léčbě pacientů s časnou axSpA, nicméně údajů pro vyhodnocení dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti je nedostatek. Studie hodnotící dlouhodobou účinnost většinou zahrnují pouze pacienty s radiografickou axSpa (r-axSpA) a data publikovaná o non-radiografické axSpA ( nr-axSpA) jsou pouze ze studií s krátkou dobou sledování (maximálně 4 roky). Klinická studie ESTHER hodnotící etanercept, rekombinantní fúzní protein tvořený receptorem pro TNF a Fc fragmentem IgG1, ve srovnání se sulfasalazinem, zařadila pacienty s časnou aktivní axSpA a dobou trvání onemocnění < 5 let, což umožnilo vyhodnotit dlouhodobé léčebné odpovědi u pacientů v obou podskupinách – nr-axSpA i r-axSpA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky