Jak na léčbu karcinomu plic různých typů – online seminář

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Pražští odborníci z oborů pneumologie a onkologie probrali v rámci online semináře strategie zlepšení výsledků terapie malobuněčného (SCLC) a nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC), především udržovací imunoterapii durvalumabem a cílenou léčbu osimertinibem zaměřenou na receptor epidermálního růstového faktoru. Přednášejícími byli doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, přednostka Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. LF UK a FNKV, MUDr. Marie Drösslerová a MUDr. Libor Havel z Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN a MUDr. Leona Koubková z Pneumologické kliniky FN Motol.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky