Cílená léčba ovariálního karcinomu

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Dne 22. dubna 2021 se uskutečnil webinář nazvaný Cílená léčba ovariálního karcinomu. Webinář byl pořádán společností Farmakon Press, spol. s r.o., ve spolupráci s Onko gynekologickým centrem Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a jeho cílem bylo seznámit účastníky s novinkami a trendy v cílené léčbě pacientek s ovariálním karcinomem se zaměřením na inhibitory PARP. V rámci webináře prezentovali své příspěvky MUDr. Roman Kocián, prof. MUDr. David Cibula, CSc., a MUDr. Filip Frühauf, Ph.D., z Gynekologicko-porodnické kliniky, a prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., z Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky