Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4 – klinické projevy a léčba

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Raritní onemocnění
Obor: Hematologie
Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. 1
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. 1
MUDr. Martin Štork, Ph.D. 1
MUDr. Zuzana Adamová, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
2 Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice
Klíčová slova: onemocnění asociované s IgG4, podtřída imunoglobulinu IgG4, kortikosteroidy, rituximab
Citace: Adam Z, Pour L, Štork M, et al. Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4 – klinické projevy a léčba. Farmakoterapie 2021
17(3):448–458.

Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4 je heterogenní porucha s multiorgánovým poškozením. Jako samostatná jednotka bylo toto onemocnění definováno teprve počátkem tohoto století. Nemoc může postihovat téměř všechny orgány, ale nejčastěji se manifestuje v trávicí trubici a v pankreatu. Někdy může onemocnění způsobovat retroperitoneální fibrózu, u některých pacientů se může manifestovat lymfadenopatií. V roce 2020 byla vydána první mezinárodní kritéria této nemoci, která v textu uvádíme.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky