Léčba risankizumabem u dvou pacientů s těžkou psoriázou po switchi z jiné biologické terapie

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Dermatologie
Autoři: MUDr. Jan Hugo
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 3. LF a FNKV, Praha

Risankizumab je humanizovaná monoklonální IgG1 protilátka, která cíleně blokuje prozánětlivé účinky interleukinu-23 (IL-23) pomocí vazby na jeho podjednotku p19. V klíčových studiích III. fáze (UltIMMa-1, UltIMMa-2, IMMvent a IMMhance) byl risankizumab účinnější než placebo, ustekinumab a adalimumab, dosažený efekt léčby byl navíc udržen dlouhodobě.1 V terapii ložiskové psoriázy je podávána dávka 150 mg, s aplikací ve dni zahájení léčby (týden 0), následně ve 4. týdnu a poté každých 12 týdnů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky