Léčba metastatického maligního melanomu s mutací BRAF V600

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Věra Benešová
Autoři - působiště: KOC Nemocnice Jihlava

Maligní melanom patří mezi zhoubné nádory kůže. Incidence melanomu se v posledních letech rychle zvyšuje. Toto onemocnění se vyskytuje stejně často u mužů i u žen. Přestože výskyt melanomu stoupá, je dobrou zprávou, že mortalita na toto onemocnění v posledních desetiletích zůstává na stejné úrovni. Riziko vzniku melanomu je spolupodmíněno působením genetických a zevních faktorů, zvláště ultrafialovým (UV) zářením.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky