Pacient s generalizovaným ALK-pozitivním NSCLC s výbornou klinickou i zobrazovací odpovědí na terapii alektinibem

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lucie Koubová
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Díky nejnovějším diagnostickým metodám, zejména díky pokrokům v molekulární diagnostice nádorových buněk, jsme schopni detekovat mutace nádorů na genové úrovni, což je v léčbě nemalobuněčných karcinomů plic (NSCLC) klíčové. Pokud nalezneme u pacientů s NSCLC „targetabilní“ mutace, má cílená (biologická) léčba přednost před klasickou cytostatickou léčbou (chemoterapií). Tyto genové mutace jsme schopni odhalit u 30–40 % pacientů s NSCLC.1

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky