Liposomální irinotekan jako nová možnost v léčbě karcinomu pankreatu

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: liposomální irinotekan, metastatický karcinom pankreatu, 2. linie léčby
Citace: Brančíková D. Liposomální irinotekan jako nová možnost v léčbě karcinomu pankreatu. Farmakoterapie 2021
17(3):470–474.

Léčba metastatického karcinomu slinivky břišní má velmi neuspokojivé výsledky. Pro léčbu 1. linie jsou ověřeny režimy obsahující kombinaci oxaliplatiny, konvenčního irinotekanu, leukovorinu a 5-fluorouracilu nebo režimy založené na gemcitabinu (ideálně v kombinaci s nab-paklitaxelem), pro 2. linii je však již výběr léčby omezen. Liposomální irinotekan v dávce 70 mg/m2 v kombinaci s leukovorinem v dávce 400 mg/m2 a 5-fluorouracilem v dávce 2 400 mg/m2 každé 2 týdny byl registrován na základě výsledků studie III. fáze NAPOLI-1, do které bylo zařazeno 417 pacientů. Uvedenou léčbou bylo dosaženo dvojnásobného prodloužení přežití bez progrese a prodloužení celkového přežití na 6,2 měsíce, a to při přijatelné toxicitě. Liposomální irinotekan v kombinaci s leukovorinem a fluorouracilem ve 2. linii léčby metastatického adenokarcinomu pankreatu po selhání 1. linie léčby režimem založeným na gemcitabinu se ukázal jako účinná terapie s přijatelnou toxicitou a jeho zařazení do algoritmu léčby je doporučeno společnostmi ASCO i ESMO.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky