Siltuximab

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 1
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. 2
Autoři - působiště: 1 iHETA, Praha
2 Interní hematologická a onkologická klinika FN a LF MU, Brno
Klíčová slova: Castlemanova choroba, HHV-8, interleukin-6, siltuximab
Citace: Doležal T, Adam Z. Siltuximab. Farmakoterapie 2021
17(3):475–483.

Castlemanova choroba (CD) je vzácné, heterogenní onemocnění postihující lymfatické uzliny v jedné či více oblastech. Multicentrická CD (MCD) je charakterizována generalizovanou lymfadenopatií, hepatosplenomegalií a systémovými příznaky, jako jsou horečka, únava, hubnutí, nechutenství či noční pocení, které vznikají na podkladě dysregulace a trvalé nadprodukce interleukinu-6 (IL-6) B-lymfocyty zárodečných center hyperplastických lymfatických uzlin. Poznatek o klíčové úloze IL-6 v patogenezi MCD vedl k testování siltuximabu, chimerické monoklonální anti-IL-6 protilátky. V klinických studiích u pacientů s idiopatickou MCD byla pozorována významná účinnost siltuximabu s ohledem na nádorovou i symptomatickou léčebnou odpověď, přičemž bezpečnostní profil siltuximabu byl velmi dobrý. Na základě těchto výsledků byl siltuximab registrován pro terapii dospělých pacientů s multicentrickou formou Castlemanovy choroby a negativitou HIV a HHV-8.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky