EuroGuiDerm doporučení pro systémovou léčbu pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Dermatologie
Autoři: prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN, Plzeň

V červenci 2020 Evropské dermatologické fórum (EDF) uveřejnilo EuroGuiDerm doporučení pro systémovou léčbu pacientů se středně závažnou až závažnou psoriázou (dále jen „doporučení“), která byla na přelomu roku publikována v časopise Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Jde o doporučení založená na důkazech a konsensu, která byla vytvořena mezinárodním kolektivem 23 dermatologů ze 14 zemí, 2 reprezentanty pacientů a metodology v souladu s postupy EuroGuiDerm. Všechny texty a doporučení byly prodiskutovány a hlasovány, pro vyjádření síly doporučení pak byla použita slovní doporučení (doporučují/navrhují/nemohou doporučit/nenavrhují/nedoporučují) a současně symboly (↑↑, ↑, 0, ↓ a ↓↓) dle GRADE Working Group. První část doporučení (publikovaná v listopadu 2020) shrnuje informace o v současnosti dostupných typech léčby včetně konvenční systémové terapie, biologické léčby a biosimilárních léků,1 druhá část (publikovaná v únoru 2021) pak uvádí doporučení k farmakoterapii psoriázy u pacientů se specifickými komorbiditami a ve specifických klinických situacích (těhotenství, očkování aj.).2

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky