Nivolumab + ipilimumab vs. sunitinib u pacientů s renálním karcinomem – aktualizovaná analýza a post-hoc analýzy studie CheckMate 214

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Zavedení imunoterapie do léčby maligních onemocnění včetně renálního karcinomu (RCC) bylo významným přínosem, neboť tato léčba se vyznačuje nejen vysokou účinností, ale i dobrou snášenlivostí, a nemá tak nepříznivý vliv na kvalitu života nemocných. Kombinovaná imunoterapie nivolumabem a ipilimumabem našla své uplatnění mj. v 1. linii léčby pacientů s RCC se střední a špatnou prognózou (IPP – intermediate/poor prognosis) dle kritérií IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium) – v této indikaci byla registrována na základě výsledků studie CheckMate 214. V primární analýze této studie, při mediánu sledování 25,2 měsíce, bylo u pacientů s IPP léčených imunoterapií zaznamenáno signifikantně delší celkové přežití (OS) (HR: 0,63; p < 0,001) a vyšší četnost léčebných odpovědí (ORR) (42 % vs. 27 %; p < 0,001) než u pacientů léčených sunitinibem; obdobné výsledky byly pozorovány také v celém souboru (ITT).1 Další analýza, provedená při mediánu délky sledování 32,4 měsíce, u pacientů s IPP potvrdila vyšší účinnost imunoterapie v porovnání se sunitinibem stran celkového přežití (HR: 0,66; p < 0,0001), četnosti léčebných odpovědí (42 % vs. 29 %; p = 0,0001) i přežití bez progrese (PFS) (HR: 0,77; p = 0,0014); podobné výsledky byly zjištěny také v souboru ITT.2 Sledování pacientů pokračovalo a zde jsou prezentovány aktualizované výsledky při mediánu délky sledování 55 měsíců.3

Komentář k subanalýzám studie CheckMate 214

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Ve studii CheckMate 214 byla potvrzena superiorita kombinace nivolumabu a ipilimumabu ve srovnání se sunitinibem, a to i nyní, dle této práce při mediánu sledování 55 měsíců. Ukázalo se, že tato kombinace je vysoce účinná ve všech sledovaných parametrech studie u pacientů ve střední nebo špatné prognostické skupině dle kritérií IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky