Cyklin-dependentní kinázy – cíl vhodný k ovlivnění metastatického karcinomu prsu

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Aneta Rozsypalová, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: buněčný cyklus, cyklin-dependentní kinázy, palbociklib, ribociklib, abemaciklib
Citace: Rozsypalová A, Büchler T. Cyklin-dependentní kinázy – cíl vhodný k ovlivnění metastatického karcinomu prsu. Farmakoterapie 2021
17(3):499–503.

Cyklin-dependentní kinázy (CDK) představují stěžejní proteiny, které zodpovídají za řízení buněčného cyklu, čímž spolu s dalšími mechanismy ovlivňují proliferaci a diferenciaci buněk. S defektem těchto řídících mechanismů se můžeme setkat u celé řady nádorových onemocnění. V dnešní době máme již k dispozici inhibitory cyklin-dependentních kináz 4 a 6 palbociklib, ribociklib a abemaciklib. Tyto léky se s různou afinitou vážou na CDK4/6 a tím ovlivňují průchod buňky buněčným cyklem v místě kontrolního bodu G1, tedy brání přechodu do S fáze buněčného cyklu. Mezi jejich nejčastější nežádoucí účinky patří hematologická toxicita, nauzea, únava a průjmy. Inhibice CDK4/6 má reverzibilní charakter. Proto i nežádoucí účinky po vysazení inhibitorů CDK4/6, případně snížení dávky, rychle odeznívají. Inhibitory CDK4/6 mají využití v terapii metastatického hormonálně pozitivního HER2-negativního karcinomu prsu, kde se podávají v kombinaci s hormonální léčbou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky