Nemelanomové kožní nádory – cemiplimab v léčbě pokročilého a metastazujícího kožního skvamózního karcinomu

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA
Autoři - působiště: Kožní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: kožní skvamózní karcinom, imunoterapie, cemiplimab
Citace: Krajsová I. Nemelanomové kožní nádory – cemiplimab v léčbě pokročilého a metastazujícího kožního skvamózního karcinomu. Farmakoterapie 2021
17(3):509–513.

Kožní skvamózní karcinom (CSCC) je druhým nejčastějším kožním nádorem s převážně příznivou prognózou. Pokročilé CSCC však mohou prorůstat do okolních tkání a metastazovat do lymfatických uzlin či vzdálených orgánů. V případech nemožnosti chirurgického řešení a radioterapie je indikována systémová léčba. Vyšší účinnost v porovnání s chemoterapií prokázala imunoterapie cemiplimabem, humánní IgG4 monoklonální anti-PD-1 protilátkou. Aktualizovaná data z prodlouženého sledování pacientů ve studii EMPOWER-CSCC potvrdila významné prodloužení doby trvání léčebných odpovědí i bezpečnost léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky