Nivolumab v léčbě skvamózního karcinomu jícnu

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: nivolumab, skvamózní karcinom jícnu, ATTRACTION-3, CheckMate 577
Citace: Vošmik M. Nivolumab v léčbě skvamózního karcinomu jícnu. Farmakoterapie 2021
17(3):514–519.

Výsledky studie ATTRACTION-3 prokázaly přínos nivolumabu v porovnání se standardní chemoterapií v léčbě pokročilého/metastatického skvamózního karcinomu jícnu po selhání léčby s platinou a fluoropyrimidem. Na základě této studie se nivolumab stal standardem ve 2. linii paliativní systémové léčby. Nedávno publikované výsledky studie CheckMate 577 prokázaly přínos nivolumabu také v adjuvantní indikaci u pacientů po předchozí neoadjuvantní chemoradioterapii a radikální resekci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky