Management rizikových faktorů u pacientů s diabetes mellitus

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění, rizikové faktory, hyperglykemie, dyslipidemie, arteriální hypertenze, fixní kombinace
Citace: Škrha J. Management rizikových faktorů u pacientů s diabetes mellitus. Farmakoterapie 2021
17(3):520–523.

Pacienti s diabetes mellitus mají zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a dvě třetiny těchto nemocných umírají z kardiovaskulárních příčin. Za účelem snížení kardiovaskulární morbidity a mortality se u pacientů s diabetem doporučuje komplexní přístup zaměřený na hlavní rizikové faktory, tj. hyperglykemii, arteriální hypertenzi a dyslipidemii, optimálně též na fyzickou aktivitu a kouření. Ke kontrole glykemie jsou u pacientů s vysokým KV rizikem doporučeny agonisté receptoru pro GLP-1 či glifloziny, k ovlivnění dyslipidemie jsou primárně indikovány statiny a ke kontrole krevního tlaku kombinace inhibitoru ACE s blokátory kalciových kanálů (BKK) či s thiazidovým diuretikem. Adherenci pacientů k terapii lze významně zlepšit využitím fixních kombinací léků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky