Perorální forma semaglutidu – nová možnost v terapii diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, agonisté receptoru pro GLP-1, perorální forma, semaglutid, HbA1c, tělesná hmotnost
Citace: Prázný M. Perorální forma semaglutidu – nová možnost v terapii diabetes mellitus 2. typu. Farmakoterapie 2021
17(3):524–532.

Semaglutid je první představitel skupiny agonistů receptoru pro GLP-1, který je dostupný také v perorální formě. Účinná látka je zde podávána spolu s molekulou SNAC, jejímž působením dochází ke zvýšení lokálního pH v žaludku, čímž se zvyšuje rozpustnost semaglutidu, který je zároveň chráněn před proteolytickou degradací, a je umožněna jeho absorpce. Účinnost a bezpečnost perorálního semaglutidu byla prokázána v rozsáhlém programu klinických studií III. fáze PIONEER, ve kterém byl porovnáván proti placebu i aktivním komparátorům. Stran ovlivnění hodnoty HbA1c byl semaglutid superiorní oproti empagliflozinu a sitagliptinu a non-inferiorní oproti liraglutidu, z hlediska ovlivnění tělesné hmotnosti byl superiorní oproti sitagliptinu i liraglutidu. Samostatná studie PIONEER 6 potvrdila kardiovaskulární bezpečnost perorálního semaglutidu. Perorální semaglutid tak představuje vysoce účinnou, dobře snášenou a pro pacienty pohodlnou inovativní léčbu diabetu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky