Studie IMpower110 a její výsledky

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Marie Drösslerová
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha
Klíčová slova: NSCLC (nemalobuněčný plicní karcinom), IV. stadium, IMpower110, imunoterapie, atezolizumab
Citace: Drösslerová M. Studie IMpower110 a její výsledky. Farmakoterapie 2021
17(3):539–543.

Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) zůstává malignitou se špatnou prognózou. Přibližně u poloviny pacientů je bohužel diagnóza stanovena v metastatickém stadiu. V posledních letech došlo ke značnému pokroku v léčbě díky imunoterapii. Imunoterapie poskytuje prodloužení celkového přežití a významné zlepšení kvality života ve srovnání se standardními chemoterapeutickými režimy. Proběhla celá řada studií III. fáze cílených na PD-1 (programmed death receptor), PD-L1 (programmed death-ligand 1), CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4), a to s kombinací nebo bez kombinace s chemoterapií. Studie IMpower110 hodnotila účinnost atezolizumabu v monoterapii u PD-L1 selektovaných pacientů v 1. linii léčby metastatického NSCLC, nezávisle na histologii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky