Nové možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic s přeskupením RET

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ondřej Bílek
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, RET, terčová léčba
Citace: Bílek O. Nové možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic s přeskupením RET. Farmakoterapie 2021
17(3):556–558.

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je vysoce heterogenní onemocnění s výskytem různých molekulárních aberací. Přeskupení RET je detekováno u cca 1–2 % případů, vede k trvalé aktivaci receptoru RET s následnou vyšší proliferací a přežíváním buněk. Aktivovaný receptor RET představuje nový cíl moderní terčové léčby tyrosinkinázovými inhibitory (TKI). U pacientů s fúzí RET byly nejprve zkoumány multikinázové TKI, jejich účinnost však nedosáhla očekávání. Naproti tomu nové selektivní inhibitory RET, zejména selpercatinib a pralsetinib, přinesly v dosavadních klinických studiích pozitivní výsledky včetně příznivého profilu toxicity.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky