Upadacitinib v léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou

Číslo: 3 / 2021 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Atopická dermatitida je časté chronické zánětlivé kožní onemocnění spojené s intenzivním svěděním, které významně narušuje kvalitu života a spánku, zejména u pacientů se středně těžkou až těžkou formou. Obvyklou systémovou léčbou jsou perorálně podávané kortikosteroidy, u kterých ale existuje riziko nežádoucích účinků (NÚ) narůstajících s expozicí. Nedostatek léčiv vedl k používání léků, které nejsou schválené přímo pro atopickou dermatitidu, jako je např. metotrexát nebo azathioprin, ale zároveň také motivoval vývoj nových léčiv. Například dupilumab je protilátka, která inhibuje signální dráhu IL-4 a IL-13 a u které byl v klinických studiích prokázán signifikantní účinek v léčbě atopické dermatitidy, nicméně u ≤ 40 % pacientů bylo dosaženo „čisté“ nebo „téměř čisté“ kůže. Stále je tedy potřeba léku s lepší účinností a bezpečnostním profilem, který by byl přijatelný pro dlouhodobé užívání. V patogenezi atopické dermatitidy hraje roli značné množství různých cytokinů, mnoho z nich působí prostřednictvím intracelulární signalizace, která zahrnuje Janusovy kinázy (JAK). Preklinický výzkum ukázal, že inhibice signalizace prostřednictvím JAK1 vede ke snížení chronického svědění. Upadacitinib je inhibitor JAK s preferenční aktivitou vůči JAK1 a v současné době je testován v léčbě různých imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění. Inhibitory JAK v léčbě atopické dermatitidy již hodnotilo několik klinických studií, nicméně interpretace jejich výsledků byla komplikována konkomitantním užíváním lokálních kortikosteroidů. Toto je první klinická studie, která u pacientů s atopickou dermatitidou hodnotí účinek selektivního inhibitoru JAK1 v monoterapii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky