Účinek intravenózního podání kortikosteroidů na 14denní přežití 10 008 dospělých pacientů se signifikantním poraněním hl

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Cílem této rozsáhlé mezinárodní randomizované placebem kontrolované studie s názvem CRASH (Corticosteroid Randomisation After Significant Head injury) je zjistit účinek časného podání kortikosteroidů intravenózní cestou na přežití a postižení pacientů po poranění hlavy.

Miliony lidí na celém světě jsou každoročně léčeny pro poranění hlavy. Podstatná část těchto pacientů umírá nebo je do konce života odkázána na cizí pomoc. I když hlavní roli z hlediska prognózy pacienta hraje vlastní míra poranění, k degeneraci nervů dále přispívají postraumatické zánětlivé změny. Kortikosteroidy jsou používány v léčbě poranění hlavy více než 30 let. Průzkum z roku 1996 ukázal, že jsou kortikosteroidy používány k léčbě této diagnózy na 14 % amerických neurochirurgických jednotek intenzivní péče a na 64 % traumatologických center. V předchozích studiích se ukázalo, že používání kortikosteroidů k léčbě poranění hlavy snižovalo úmrtnost pacientů o 1 – 2% v porovnání s kontrolní skupinou. Do těchto studií byl však zahrnuto pouze několik stovek pacientů.

Cílem této rozsáhlé mezinárodní randomizované placebem kontrolované studie s názvem CRASH (Corticosteroid Randomisation After Significant Head injury) je zjistit účinek časného podání kortikosteroidů intravenózní cestou na přežití a postižení pacientů po poranění hlavy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky