Fixní kombinace budesonid/formoterol v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Alergologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák
Autoři - působiště: Oddělení respiračních nemocí, LERYMED, spol. s r. o., Praha

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je v současné době druhou nejrozšířenější neinfekční nemocí na světě – trpí jí 4 – 10 % světové populace a má na svědomí 4,7 milionů úmrtí ročně. Je pravděpodobné, že tato globální mortalita bude v roce 2030 více než dvojnásobná.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je v současné době druhou nejrozšířenější neinfekční nemocí na světě – trpí jí 4 – 10 % světové populace a má na svědomí 4,7 milionů úmrtí ročně. Je pravděpodobné, že tato globální mortalita bude v roce 2030 více než dvojnásobná. Celosvětová iniciativa proti CHOPN (GOLD) v roce 2001 ve svém základním dokumentu formulovala hlavní cíle léčby této choroby, kterými jsou: prevence progrese nemoci, odstranění příznaků, zlepšení tolerance fyzické námahy, zlepšení kvality života, prevence a léčba komplikací, prevence a léčba exacerbací a snížení úmrtnosti. Od novelizace základního dokumentu GOLD v roce 2003, která byla přijata i v České republice, se klinicky manifestní CHOPN dělí na čtyři stadia: I – lehké, II – střední, III – těžké a IV – velmi těžké. Toto rozdělení umožňuje jednotnější terapeutický farmakologický i nefarmakologický přístup.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky