Inzulin glargin

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., MUDr. Jiří Slíva1
Autoři - působiště: Diabetologické centrum FN Motol, Interní klinika 2. LF UK, Praha
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Nemocní s diabetes mellitus (DM) 1. typu s absolutní deficiencí až úplným chyběním produkce inzulinu v B-buňkách pankreatických ostrůvků jsou odkázáni na dodávání inzulinu parenterální cestou. Pro zajištění uspokojivé kompenzace diabetu potřebují léčbu inzulinem i diabetici 2. typu (převážně inzulinodeficientní).

Nemocní s diabetes mellitus (DM) 1. typu s absolutní deficiencí až úplným chyběním produkce inzulinu v B-buňkách pankreatických ostrůvků jsou odkázáni na dodávání inzulinu parenterální cestou. Pro zajištění uspokojivé kompenzace diabetu potřebují léčbu inzulinem i diabetici 2. typu (převážně inzulinodeficientní). Farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti krátkodobě i dlouhodobě působících inzulinů nesplňují požadavek potřebného fyziologického kolísání inzulinemie v době lačnění i postprandiální. Proto jsou v poslední době vyvíjena analoga humánního inzulinu, která mají výhodnější profil účinku. Analoga s krátkou dobou hypoglykemizujícího účinku jsou běžně užívána při intenzifikované inzulinové terapii (inzulin lispro, inzulin aspart).

Po aplikaci do subkutánního depa jsou krátce působící analoga rychleji vstřebávána do periferní krve a zabraňují tak hyperglykemiím časně po jídle. Pro uspokojivou kompenzaci cukrovky však nestačí jen dobře a co možná nejfyziologičtěji podávaný preprandiální inzulin. Důležitá je také správná náhrada bazální sekrece inzulinu. Za zlatý standard bazální inzulinové substituce je stále považována kontinuální subkutánní inzulinová infuze (inzulinová pumpa). NPH bazální inzulin podávaný jednou nebo dvakrát denně nesplňuje naše požadavky na správný kontinuální hypoglykemizující účinek. Po subkutánní injikaci dochází ke zvýšení inzulinemie postupně do vrcholu přibližně za 4 – 5 hodin, a pak sestupně s velmi nízkou aktivitou po 16. – 18. hodině po vpichu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky