Repaglinid

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Autoři - působiště: Interní klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu je chronická a progresivní nemoc. Glykemie se může začít zvyšovat nad normální hodnoty již v časné dospělosti. Již ve fázi lehce zvýšené glykemie (porušená glukózová tolerance) se absolutně zvyšuje více glykemie postprandiální proti lačné. To je způsobeno selháním sekrece inzulinu.

Diabetes mellitus 2. typu je chronická a progresivní nemoc. Glykemie se může začít zvyšovat nad normální hodnoty již v časné dospělosti. Již ve fázi lehce zvýšené glykemie (porušená glukózová tolerance) se absolutně zvyšuje více glykemie postprandiální proti lačné. To je způsobeno selháním sekrece inzulinu. Po diagnóze diabetu (překročení diagnostických hodnot glykemie) je již další progrese choroby ve smyslu zhoršování metabolické kompenzace jednoznačně podmíněna postupnou deteriorací sekrece inzulinu, což lze doložit i údaji ze studie UKPDS (UK Prospective Diabetes Study). V absolutním vyjádření se zvyšuje postprandiální glykemie více než glykemie lačná.

Fyziologická sekreční odpověď inzulinu na sekreční podnět je typicky dvoufázová – první, tzv. časná či první fáze inzulinu je krátkodobá (minuty), a je následována tzv. druhou (pozdní) fází inzulinové sekrece. Sekrece inzulinu u diabetiků 2. typu se mění, liší se od výše popsaného typického průběhu sekrece u zdravých osob. Diabetici druhého typu obvykle nemají první fázi a druhá je patologicky změněna, je typicky hyperinzulinemická.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky