Fixní kombinace budesonidu a formoterolu v udržovací i akutní léčbě astmatu – studie STAY

Číslo: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Cílem této studie bylo ověřit účinnost kombinace nízké dávky budesonidu s formoterolem jednak v rámci udržovací léčby a jednak i při léčbě akutního astmatického záchvatu.

Kombinace nízkých až středních dávek inhalačních kortikosteroidů společně s β2-agonisty vedla v posledních letech k významnému zlepšení v léčbě astmatických pacientů. Nicméně i přes tento pokrok je třeba počítat s občasným zhoršením klinického stavu, a tudíž i s nezbytností další adekvátní léčby, nejčastěji v podobě aplikace krátkodobě působícího β2-agonisty. Tato „úlevová“ medikace však neovlivňuje probíhající zánětlivý proces, nýbrž pouze vyvolává symptomatickou úlevu cestou dilatace kontrahovaných bronchů. Nabízí se tak možnost používání kombinace inhalačního kortikosteroidu společně s dlouhodobě působícími β2-agonisty nejen v léčbě udržovací, ale i přímo k léčbě akutního záchvatu.

Cílem této studie bylo ověřit účinnost kombinace nízké dávky budesonidu s formoterolem jednak v rámci udržovací léčby a jednak i při léčbě akutního astmatického záchvatu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky